#

İstanbul Bilgi Üniversitesi  Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sanat ve Kültür Yönetimi Konferansı Bildiri Çağrısı

Değişen Dünyada Kültür ve Sanat

Modern dünyadaki köklü değişimlerin getirdiği çalkantıları ifade etmek için kullanılan “kriz” kavramı, son on yılda hem ulusal hem de uluslararası ölçekte, farklı yönlerden gündemi belirlemiştir. Bu dönemde, en geniş halkasını ekolojik krizin oluşturduğu, COVID-19 pandemisi ve etkilediği iktisadi ve kültürel politikalar, devam eden savaşların ve göç hareketlerinin şekillendirdiği bir çoklu kriz ortamı oluşmuştur. Bu ortam önemli toplumsal, ekonomik ve siyasi değişimleri beraberinde getirmiş, bunlara her alanda hızlanarak devam eden dijital dönüşüm süreci eşlik etmiştir. Kültür ve sanat, kimi zaman krizlerin olumsuz etkilerinin görüldüğü alanlardan olmuş, kimi zaman da yeni ifade biçimleri üreterek krizlere geniş bir perspektifte yanıt vermiştir. Çoğu henüz son bulmamış olan bu değişimler, eğitim, toplumsal cinsiyet, kültür-sanata erişim hakkı, kamusal alan, kültür politikaları gibi pek çok konuda bizleri düşünmeye, yeni politikalar ve olası çözümler aramaya iten bir güç görevi görmüştür. 

“Değişen Dünyada Kültür ve Sanat” Konferansı, dünyada son dönemlerde yaşanan köklü değişimlerin kültür-sanat alanına yansımalarını ve etkilerini akademisyen, araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin katkısıyla ele alacaktır. Dünyada ve Türkiye’de kültür ve sanat alanındaki değişimlere ve gelişmelere dair güncel çalışmalarınızı sunabileceğiniz konferansa başvurularınızı bekliyoruz. Konferans, aşağıdaki konu başlıklarının kültür ve sanat alanında yaşanan değişimle ilişkisine odaklanan bildirilere açık olup bunlarla sınırlı değildir:

Önemli tarihler 

Bildiriler E-ISBN numarasıyla PDF formatında yayımlanacaktır.

Özetle ilgili bilgiler 

Bildiri özetleri kısa biyografiyle birlikte tek dosya halinde camma@bilgi.edu.tr adresine gönderilmelidir. Konferansın dili Türkçe’dir. 

 

Konferans Düzenleme Kurulu

  

Konferans Bilim Kurulu